Livsvigtig kommunikation
Opgave: Med en stærk strategi og analyse skulle forskellige målgrupper nås med nyt, vigtigt tiltag.


Med følsomhed og diplomati var propr® med til at sikre Region Syddanmarks nye familieambulatorium vigtig eksponering, så det nye tilbud kunne blive kendt af alle relevante målgrupper i regionen.

Udfordring

Region Syddanmark skulle åbne et nyt familieambulatorium i Odense som hjælp til gravide rusmiddelbrugere og deres børn. Regionens gravide skulle gøres opmærksomme på tilbuddet, og det var vigtigt, at relevante faggrupper – herunder læger, jordemødre og socialrådgivere – fik kendskab til familieambulatoriet.

Løsning

Vi udarbejdede en samlet kommunikationsstrategi med analyse af budskaber, målgrupper og kommunikationskanaler samt kortlæggelse af informationsbehovet hos interne faggrupper via kvalitative interviews. Dernæst sørgede vi for at skabe medieomtale i de rette medier og at få budskabet bredt ud via egnede kanaler til de øvrige målgrupper.

Resultat

Det nye familieambualtorium opnåede en væsentlig øget kendskabsgrad, ved at vi individuelt tilpassede informationsmaterialet til de væsentlige faggrupper og interessenter. Samtidig stod vi for en veleksekveret mediekampagne. Alt sammen var afstemt gennem den fælles kommunikationsstrategi.


»Det har været en fornøjelse at samarbejde med propr®. De har udvist professionalisme, engagement og lydhørhed. At arbejde i sygehusregi kræver følsomhed og diplomati, hvilket propr® i høj grad har demonstreret. Jeg kan varmt anbefale dem til kommende opgaver.«

Inge Ibsen, leder af familieambulatoriet, Region Syddanmark