Strategisk PR giver resultater
Opgave: Skab synlighed og fremhæv Konsulenthuset Ballisagers viden som stor jobaktør.


Gennem velfortalte personhistorier og strategisk PR er ekspertrolle blevet opnået. Med propr® har Konsulenthuset ballisager dermed fundet en stærk sparringspartner. 

Udfordring

Konsulenthuset ballisager havde behov for større synlighed i medierne. Som én af Danmarks største og mest effektive private jobaktører sidder de inde med en omfattende viden om arbejdsmarkedet. Desværre var dette kun i begrænset omfang nået ud til medierne.

Løsning

Konsulenthuset ballisagers veldokumenterede historier har bred interesse blandt danskerne. Derfor har vi årligt tilrettelagt flere pressekampagner med hver sin skarpe og nære vinkel, som passer til hver sin målgruppe og specifikke medier med grundigt fokus på den gode historie og den stærke case.

Resultat

Selv efter adskillige års samarbejde har samtlige presseaktiviteter resulteret i fyldig, landsdækkende omtale i medier lige fra Børsen, TV-Avisen, TV 2 Nyhederne, TV 2 NEWS, JP, Berlingske og Politiken til nichemedier som bl.a. DJØF Bladet. Konsulenthuset ballisager er i høj grad blevet synlige over for deres interessenter, og har nu fået den ekspertstemme i medierne, som deres profil berettiger til.


»I propr® har vi fundet en virkelig professionel sparringspartner på kommunikationsområdet. Vi havde brug for en kommunikationspartner, der bedre end os selv kunne skabe interesse for vores viden i de landsdækkende medier. Det kan propr®. Hvad de ikke har i størrelse, har de til gengæld i professionalisme, forståelse og gennemslagskraft.«

Morten Ballisager, direktør, Konsulenthuset ballisager