tlf.: +45 36 96 07 78

  • da
  • en
ydelser - christiansborg

Public Affairs: Bliv hørt i den politiske proces

Skal du have indflydelse på en politisk proces, kræver det et grundigt forarbejde, den rette strategi og timing og til tider en aktiv presseindsats. Samtidig hjælper et godt netværk og en særdeles god portion situationsfornemmelse. Ønsker du et godt resultat, så lad os hjælpe dig med at blive hørt.

Følsom og krævende disciplin

Public Affairs er en følsom disciplin, der kræver den højeste grad af tillid og åbenhed mellem de involverede parter. Derfor leverer vi fyldig rapportering løbende, så du som kunde altid ved, hvem vi er i dialog med, og hvor langt vi er i processen. Samtidig vurderer vi, hvornår det vil være relevant at involvere medierne som led i den samlede indsats.

Som et af de eneste vestlige lande er Danmark ureguleret, når det kommer til lobbyisme. Selv efter skærpelser i EU, er den danske proces baseret på gensidig tillid. Vi mener, at det stiller en række høje, etiske krav til de, der arbejder med Public Affairs. Politikere er særdeles travle mennesker med et stort ansvar.

Derfor sørger vi for at:

  • behovsafdække de enkelte politikeres behov for information
  • udarbejde og formidle kortfattet, væsentlig og lødig argumentation
  • indsamle og bearbejde dokumentation, så det fremstår overskueligt og lettilgængeligt
  • stå til rådighed for politikerne ved behov for baggrundsinformation m.m.
  • skaffe væsentlige argumenter, cases og dokumentation synlighed i medierne.

Al arbejde forudsætter en høj grad af tillid mellem de involverede parter, og at man er leveringsdygtig selv ved meget korte deadlines.

Din propre dagsorden er velkommen

propr fremmer kun sager, vi selv kan stå inde for etisk og moralsk, men når vi kan det, sørger vi til gengæld også for at få sagen placeret højt på den politiske dagsorden. Har du en god sag, der fortjener politisk opmærksomhed, eller ønsker du konkret indflydelse i forbindelse med en høring eller et  lovforslag, så kontakt os og overbevis os om, at din sag er værd at kæmpe for.