tlf.: +45 36 96 07 78

  • da
  • en
etikken

Ansvarlig kommunikation

Hos propr hjælper vi propre kunder, vi kan stå inde for. Hvis du er kunde hos propr, ønsker du, ligesom os, at gøre verden til et lidt bedre, sundere, sjovere, grønnere sted at være. Inden du bliver kunde hos os, foretager vi en samlet vurdering af dit brand, kvaliteten af dine ydelser og din mediehistorik, ligesom vi gerne møder de, der repræsenterer virksomheden eller organisationen.

Vores virke bygger på følgende fem værdier:

1. Ansvarlighed
Vi har ansvar for, at det, der bliver kommunikeret, er korrekt og tjener både jeres virksomheds, medarbejderes, mediernes, kundernes og jeres samarbejdspartneres interesser. Vi er ofte det sidste grundige filter, inden informationen når ud til en meget bred skare. Det ansvar er vi os bevidst.

2. Tillid og troværdighed
Som kommunikatør holder vi en del af jeres brand i vores hænder. Det er en stor tillidserklæring, som vi gør vores allerbedste for at honorere. Tillid går begge veje, eftersom vi står inde for jer overfor vores netværk og samarbejdsrelationer. Derfor skal vi stole på, at vi modtager korrekt og fyldestgørende information fra jer, således at vi kan tjene alle interesser bedst muligt.

3. Fortrolighed
Hvad du fortæller os, er som en selvfølge fortroligt, medmindre vi aftaler andet. Vi er din sparringspartner, og jo mere du deler med os, des bedre rådgivning kan vi give.

4. Kvalitet
Vi forventer, at du som kunde stiller høje kvalitetskrav til os, ligesom vi stiller krav til dig. Dine ydelser skal være samfundsrelevante og produkter skal være produceret med omtanke for både ansatte, forbrugere og miljøet. Vi ønsker at benytte vores tid og hjerteblod på al det, der gør vores verden bedre og skønnere.

5. Åbenhed
Når vi henvender os til en medarbejder, et medie, en politiker eller en anden interessent, står vi ved, hvem vi er, og hvem vi arbejder for. Åbenhed sikrer stærke relationer og et sundt og respektfuldt samarbejde mellem alle parter. Og vi er stolte over at være propr.