tlf.: +45 36 96 07 78

  • da
  • en
Date: 14. januar 2013 Category: ,

Region Syddanmark: Livsvigtig kommunikation

Udfordring

I 2011 åbnede Region Syddanmark et familieambulatorium som en hjælp til gravide rusmiddelbrugere og deres børn i Odense, Esbjerg, Sønderborg og Kolding. Regionens gravide skulle gøres opmærksomme på tilbuddet og det var vigtigt, at relevante faggrupper, herunder læger, jordemødre og socialrådgivere fik kendskab til familieambulatoriet.

Løsning

propr udarbejdede en samlet kommunikationsstrategi – herunder analyse af budskaber, målgrupper og kommunikationskanaler samt kortlæggelse af informationsbehovet hos interne faggrupper via kvalitative interviews – samt sørgede for at skabe medieomtale i de rette medier såsom Fyens Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad.

Resultat

propr udarbejdede individuelt informationsmateriale til de væsentligste faggrupper og interessenter med udgangspunkt i den lagte kommunikationsstrategi og en række kvalitative interviews. Gennem en regional pressekampagne blev der også i medierne sat fokus på familieambulatoriet.

– Det har været en fornøjelse at samarbejde med propr. De har udvist stor professionalisme, engagement og lydhørhed. At arbejde i sygehusregi kræver følsomhed og diplomati, hvilket propr i høj grad har demonstreret. Jeg kan varmt anbefale dem til kommende opgaver.

Inge Ibsen, leder af familieambulatoriet, Region Syddanmark